Content 3 - ingen venstremeny

Produkter og tjenester

Vi i Østfold Forsikringsmegling har spesialisert oss på forsikring for profesjonelle kunder.

Les mer om våre spesifikke tilbud til disse under Kundegrupper.

Til disse kundene tilbyr vi et bredt spekter av forsikringsprodukter og -tjenester:

Skadeforsikring

Vi er opptatt av at våre kunder skal ha riktig forsikring, ikke mest mulig forsikring. Derfor har vi etablert systemer som sikrer at vi planmessig analyserer våre kunders forsikringsbehov og dekninger. Les mer »

Personforsikring

Innenfor personforsikring er dekningene svært avhengig av kundenes prioriteringer og vurderinger. Vi legger derfor vekt på å gi deg profesjonell rådgivning når du skal treffe dine beslutninger. Les mer »

Forsikringsmegling

Som din forsikringsmegler er vi en frittstående og uavhengig rådgiver.
Vi hjelper din bedrift til riktige forsikringsdekninger og reduserte forsikringskostnader gjennom å sette forsikringene dine ut på anbud.
Les mer om hva vi kan tilby innen forsikringsmegling »

Sammenslåing av forsikringer

Hvis din virksomhet er i endring, for eksempel i forbindelse med oppkjøp, fusjon eller andre strukturendringer, vil det alltid oppstå et behov for å revurdere forsikringene.
Les mer om sammenslåing av forsikringsordninger »
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner