Content 1

Bransjeinfo

Her kan du finne nyttig informasjon om forsikringsbransjen.

G-beløp

Tabell som viser utviklingen i Folketrygdens grunnbeløp fra 1999 til i dag. Kronebeløp og årlige prosentvise endringer.
Les mer »

Relevante linker

Oversikt over linker til nyttig informasjon om forsikringsformidling, inkl. aktuell lovgivning om emnet. Les mer »

Bygningsindeks

Tabell som viser forsikringsbransjens indeks for forsikringssummer for bygninger, maskiner og inventar/løsøre. Verdier fra 2006 til i dag. Les mer »
 

Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner