Content 3 - ingen venstremeny
Hvis din virksomhet er i endring vil det alltid oppstå et behov for å revurdere forsikringene
Hvis din virksomhet er i endring vil det alltid oppstå et behov for å revurdere forsikringene

Sammenslåing av forsikringer

Hvis din virksomhet er i endring, for eksempel i forbindelse med:
 • sammenslåing
 • oppkjøp
 • fusjon
 • fisjon
 • kjededannelser
 • andre strukturendringer

vil det alltid oppstå et behov for å revurdere forsikringene.


I slike endringsprosesser dukker det opp en rekke forsikringsmessige utfordringer, men ofte kommer disse langt ned på prioriteringslisten fordi andre oppgaver "brenner mer":
 • Poliser i mange ulike selskaper
 • Ulike dekninger / manglende dekninger / dobbeldekninger
 • Ulike egenandeler
 • Personforsikringer med ulike dekninger og ytelser

Disse utfordringene utløser igjen behov for en rekke vurderinger og tiltak:
 • Utforme en ny, felles forsikringspolicy
 • Kost-/nytte- og konsekvensvurderinger av ulike alternativer
 • Realisere kostnadssynergier ved sammenslåing
 • Lage overgangsordninger til ny policy (særlig aktuelt for personforsikringer)
 • Smidig kommunikasjon og løsning av enkelttilfeller

Hvordan kan vi bidra?
Østfold Forsikringsmegling kan med vår kompetanse og erfaring bidra til at utfordringene over løses enkelt, smidig og kompetent, om ønskelig med et minimum av fra deg som kunder. 

Dessuten finner vi i nesten alle slike prosesser innsparings- og forbedringspotensialer ut over det kunden så for seg i utgangspunktet.

Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner