Content 3 - ingen venstremeny
Vi er opptatt av at våre kunder skal ha riktig forsikring, ikke mest mulig forsikring!
Vi er opptatt av at våre kunder skal ha riktig forsikring, ikke mest mulig forsikring!

Skadeforsikring

Østfold Forsikringsmegling har flere tiårs erfaring med skadeforsikring fra en rekke virksomheter og bransjer.

Vi er opptatt av at våre kunder skal ha riktig forsikring, ikke mest mulig forsikring. Derfor har vi etablert systemer som sikrer at vi planmessig analyserer våre kunders forsikringsbehov og dekninger.

Vi tilbyr dessuten profesjonell bistand ved skade.

Slik hjelper vi deg med RIKTIG skadeforsikring:
 • Vi benytter en sjekkliste som vi har utviklet gjennom mange år, og som stadig oppdateres
 • Vi gjennomgår sjekklisten med alle nye kunder, og ved årlig gjennomgang for eksisterende kunder

Dette gjennomgår vi sammen med deg når vi skal planlegge forsikringene for din virksomhet:


Lovpålagte forsikringer

 • Yrkesskade
 • Bilansvar


Riktig dekning

 • Fullverdi kontra førsterisiko
 • Unngå dobbeldekning


Egenandeler, egenrisiko

 • Velg riktig nivå på egenandel. Valg av egenandel kan ha betydelig innvirkning på forsikringspremien.
 • Hvilken egenrisiko er det riktig for oss å ta?
 • Eksempler: Skal vi forsikre PC'ene våre? Skal vi ha kasko eller delkasko på bil?


Riktig forsikringssum
For noen forsikringer kan premiekonsekvensene av å velge for høy forsikringssum være store. I andre tilfeller betyr det mindre. Vi kan fortelle deg hvor du må være ekstra nøye i vurderingene dine, og hvor det ikke er like viktig.

Bedrifts- og produktansvar
Dette kan være en komplekst område, hvor det kan være vanskelig å få oversikt over hvilke dekninger man trenger.

 • Bedriftsansvar
 • Prosjektansvar
 • Produktansvar
 • Formueskadeansvar
 • Profesjonsansvar
 • Varetektsansvar

Til sammen kan disse vurderingene samles i en helhetlig forsikringspolicy for din virksomhet.
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner