Content 3 - ingen venstremeny
Østfold Forsikringsmegling har flere tiårs erfaring med personforsikring fra en rekke virksomheter og bransjer.
Østfold Forsikringsmegling har flere tiårs erfaring med personforsikring fra en rekke virksomheter og bransjer.

Personforsikring

Østfold Forsikringsmegling har flere tiårs erfaring med personforsikring fra en rekke virksomheter og bransjer.

Innenfor personforsikring er dekningene svært avhengig av kundenes prioriteringer og vurderinger. Vi legger derfor vekt på å gi deg profesjonell rådgivning når du skal treffe dine beslutninger. Noe er lovpålagt, mens mye er opp til virksomhetens personalpolicy.

Vi har etablert systemer som sikrer at vi planmessig analyserer våre kunders forsikringsbehov og dekninger.

Vi tilbyr dessuten profesjonell bistand dersom uhellet skulle inntreffe.
Dette må du tenke på når du skal planlegge forsikringene i din virksomhet:
 • Riktig dekning
 • Riktig forsikringssum
 • Lovpålagte forsikringer
  • Obligatorisk tjenestepensjon OTP
  • Yrkesskade
 • Forsikring som frynsegode 
  Dette er forsikringer som ofte benyttes som en del av lønnsytelsene, og som blir verdsatt av medarbeiderne.
  • Innskuddsbasert tjenestepensjon ITP (Utvidet OTP)
   (erstatter ofte ytelsesbaserte ordninger)
  • Livsforsikring / Gruppeliv
  • Ferie- og fritidsreiseforsikring
  • Sykelønnsforsikring
  • Kollektiv ulykkesforsikring
  • Sykdomsforsikring
  • Behandlingsforsikring
  • Helseforsikring
  • Uføreforsikring
  • Ménerstatning
  • Nøkkelpersonforsikring

Til sammen kan disse vurderingene samles i en helhetlig forsikringspolicy for din virksomhet.
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner