Content 3 - ingen venstremeny

Referanse: ARK Bokhandel AS, Oslo

Kundens versjon:
"Det har vært en betryggelse å gi oppdraget med å håndtere forsikringene for våre butikker til Østfold Forsikringsmegling. Det viktigste for oss har vært å sørge for at butikkene er i trygge hender og at prisene er konkurransedyktige.

Vi har verken tilstrekkelig kompetanse eller kapasitet til å holde på meg forsikring, så vi valgte å gi oppdraget til en profesjonell partner.

Østfold Forsikringsmegling har virkelig vist oss at de er tilliten verdig."

Økonomisjef Nina Ulvnes, ARK Bokhandel AS, Oslo

Vår versjon:
ARK er en takknemlig gruppe, her er nemlig alle butikkene automatisk med i kjedeordningen. Det er selvfølgelig enklere å håndtere en toppstyrt organisasjon med automatisk tilslutning enn en kjede med frivillig tilslutning.

Når det er sagt er vi veldig fornøyde med den ordningen vi har sydd sammen for ARK. Alle butikkene er automatisk dekket med forsikring for inventar, varer, ansvar og avbrudd etter en bestemt nøkkel. Butikker som har spesielle behov behandles separat.

Etter mange års samarbeid kjenner vi butikkene og deres behov godt. I samråd med oss har butikkene gjennomført grundige sikringstiltak som har ført til at antall innbrudd er gått vesentlig ned. Dette har da medført at forsikringsselskapene har funnet ARK å være en interessant gruppe og gitt meget gode priser.
Vis flere referanser »
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner