Content 3 - ingen venstremeny
Østfold Forsikringsmegling administrerer forsikringene for 11 av 18 kommuner i Østfold, og for flere andre kommuner i Norge.
Østfold Forsikringsmegling administrerer forsikringene for 11 av 18 kommuner i Østfold, og for flere andre kommuner i Norge.

Forsikringsløsninger for kommuner

Østfold Forsikringsmegling har ansvaret for å etablere, betjene og vedlikeholde forsikringene for de fleste kommunene i Østfold.

Vi legger stor vekt på service og personlig kundekontakt, noe som har ført til et spesielt godt forhold til kommunene.

Lang erfaring med kommuneforsikring
Kommuneforsikring er et komplisert fagområde med mange spesielle behov og spesialdekninger. Gjennom mange års erfaring med denne type kunde har Østfold Forsikringsmegling opparbeidet en bred kompetanse på dette området.

Aktiv skadeforebygging
Vi har også satset tungt på skadeforebyggende arbeid. I samarbeid med alle kommunene har vi opprettet en egen arbeidsgruppe som kun har skadeforebygging som arbeidsområde.

Samarbeid gir gevinst
Våre kommunekunder samarbeider om en felles forsikringsordning. Bakgrunnen for opprettelsen av ordningen var misnøye med at forsikringsselskapene opprettholdt et høyt premienivå for småkommuner til tross for at de hadde få skader. Vi samlet kommunene og etablerte et samarbeid hvor kommunene selv har mye større styring med økonomien i forsikringsordningen.

Ordningen har vært en suksess, slik at kommunenes forsikringskostnader er blitt vesentlig redusert.

Landsdekkende
Østfold Forsikringsmegling påtar seg oppdrag for kommuner over hele landet.
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner