Content 3 - ingen venstremeny
Østfold Forsikringsmegling AS har etablert en felles forsikringsordning som gjør at attføringsbedrifter over hele landet sparer mye tid og penger.
Østfold Forsikringsmegling AS har etablert en felles forsikringsordning som gjør at attføringsbedrifter over hele landet sparer mye tid og penger.

Forsikringsløsninger for attføringsbedrifter

Attføringsbedriftenes forsikringsmegler har vært til stor hjelp for mange medlemsbedrifter.

Attføringsbedriftene har helt siden 2001 hatt et samarbeid med Østfold Forsikringsmegling AS, og mange medlemsbedrifter har dratt nytte av både vesentlig lavere priser og tryggheten ved å overlate forsikringsansvaret til noen som har den nødvendige kompetansen.
"Vår mann"
Megleren er helt og holdent "vår mann", dvs at megleren forsvarer medlemmenes interesser overfor forsikringsselskapene. Hør bare hva et utvalg av medlemmene har erfart:

Administrasjonssjef Helge Woie, Durapart AS:
"Ved å gå over til Østfold Forsikringsmeglings fellesordning for Attføringsbedriftene sparte vi så mye penger at det var umulig for oss å ikke gå inn i ordningen. Når de i tillegg tilfører kompetanse som vi ellers måtte skaffe oss på annen måte var ikke valget vanskelig."

Les for øvrig også hva bransjeorganisasjonen Attføringsbedriftene skriver om vårt samarbeid på www.attforingsbedriftene.no
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner