Content 1

G-beløp

År

Beløp

Endring

2005

60 699

 

2006

62 892

3,61 %

2007

66 812

6,23 %

2008

70 256

5,16 %

2009

72 881

3,74 %

2010

75 641

3,79 %

2011

79 216

4,73 %

2012

82 122

3,67 %

2013

85 245

3,80 %

2014

88 370

3,67 %

2015

90 068

1,92 %


Grunnbeløpet reguleres årlig med virkning fra 1. mai.

Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner