Content 1

Bygningsindeks

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Bygninger

7,40 %

6,90 %

9,30 %

9,30 %

2,8 %

0,9 %

6,90 %

5,10 %

1,00 %

6,6 %

3,3 %

Maskiner

2,64 %

1,70 %

5,30 %

4,80 %

4,7 %

2 %

3,40 %

2,60 %

2,30 %

1,3 %

2,0 %

Inventar/løsøre

1,40 %

1,70 %

5,30 %

4,80 %

4,7 %

2 %

3,40 %

2,60 %

2,30 %

1,3 %

2,0 %


Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner