Content 1

Slik jobber vi med løpende oppfølging


Daglig, personlig service


Som kunde av Østfold Forsikringsmegling kan du alltid kontakte oss med spørsmål om dine forsikringer.

Vi er små og effektive. Alle ansatte hos oss har bred forsikringskompetanse. Derfor er sjansen stor for at den første du treffer på telefonen kan hjelpe deg.

All kontakt med forsikringsselskapet om forsikringene går via oss, slik at vi alltid har kontroll på hva som er dekket av dine forsikringer.


Årlig forsikringsgjennomgang


Vi gjennomfører hvert år en grundig gjennomgang av forsikringene sammen med kunden.

I denne gjennomgangen inngår:
  • behovsvurdering basert på endringer i løpet av året
  • rådgivning om nødvendige og mulige forsikringsdekninger
  • vurdering av egenandelsnivåer
  • vurdering av dekningsomfang
  • vurdering av spesielle risikoområder


Kvalitetssikring av forsikringsdokumenter


Forsikringsbevis, vilkår, fakturaer etc. fra forsikringsselskapene blir alltid oversendt via vårt kontor. Vi sjekker at dokumenter og premie er i henhold til avtale.

Dokumentene blir deretter videresendt fra oss med følgebrev, der vi informerer om hva oversendelsen gjelder (fornyelse, endring av forsikringssum, ny bilforsikring etc.).

Skademeldinger ønskes også oversendt oss fra kunden, slik at disse kan kvalitetssikres av oss før innsending til forsikringsselskapet for behandling.


Skadeforebygging


Vi er opptatt av skadeforebygging og risikoanalyse hos våre kunder. Vi foretar befaringer for å avdekke eventuelle mangler, feilplasseringer og lignende, eller gir gjerne råd ved forespørsel.

Særlig innbrudd- og brannsikring kan det være lønnsomt å ta en sjekk på iblant. Det er ofte mye penger å spare på at bedriften sikrer seg, og ikke minst unngår man skadesaker med utlegg av egenandel, irritasjon og i verste fall stans i driften for en periode.

Ved å holde skadetallet lavt vil man også unngå premieøkning pga. store erstatningsutbetalinger fra forsikringsselskapet.
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner